Implementar estratègies i accions en tots els col·lectius de la vela amb l’objectiu de lluitar contra la desigualtat, arribant a una situació d’igualtat real entre homes i dones.

Crear tripulacions formades per 50% homes i 50% dones a bord d’una embarcació col·lectiva on totes i tots assumeixen les mateixes feines de manera rotativa.

Potenciar

la imatge de la Vela d’igualtat en els mitjans de comunicació

Donar a conèixer

que el mar és un espai d’oci per tothom

Igualar

les condicions entre dones i homes en les competicions esportives

Incrementar

el volum de col·lectius de Vela d’Igualtat

Activitats

SUMA'T A LA VELA D'IGUALTAT

FASE 1

Setembre - Octubre

Navegació mixta | Modalitat Creuer

NAVEGA AMB SAILONE

FASE 2

Octubre - Novembre

Tripulació mixta | IMOCA Sailone

Metodologia 360º

Els tripulants de l’equip actuen en cadascuna de les tasques de l’embarcació, de forma que són capaços de navegar davant de qualsevol posició que se’l situï durant la navegació.

Metodologia

Material didàctic

Paperería

Escoles / Clubs

2
8

Clubs / Escoles de Vela

1 | Tarragona

tarragona

Realitzaran una travessia amb el creuer Sailone

50 % Dones | 50 % Homes