La primera pedra de la “Vela d’Igualtat” va ser la creació a l’any 2015 de la Comissió d’Igualtat que, posteriorment, desenvolupa el Pla d’Igualtat amb l’objectiu de fer comprendre la nova definició de rols, incorporant la perspectiva de gènere en totes les actuacions, tant per als òrgans interns federatius com també pel que fa a l’aspecte organitzatiu i de competicions.

suma_igualtat

Suma’t a la Vela d’Iguatat

Tripulacions formades per 50% homes i 50% dones a bord d’una embarcació col·lectiva on totes i tots assumeixen les mateixes feines de manera rotativa.

pla_igualtat

Pla d’Iguatat

Estratègia institucional destinada a assolir la igualtat real entre les dones i els homes a la feina, eliminant els estereotips, les actituds i els obstacles que dificulten a les dones accedir a determinades professions i determinats llocs de treball en igualtat de condicions que els homes.

uni

Vela Universitaria

L’Equip Femení de la Facultat Nàutica de Barcelona ha estat navegant en embarcacions col·lectives al llarg de tota el litoral català i regates interuniversitàries d’Europa per la mà de la Federació Catalana de Vela.